Let op: wetswijziging per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking.

Hieronder kort wat er verandert.

Ontslagrecht

Cumulatiegrond: iets makkelijker om werknemer te ontslaan
Door de invoering van een extra ontslaggrond (de 'i-grond') wordt het voor werkgevers weer iets eenvoudiger om werknemers te ontslaan.  Hier staat tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop wettelijk minimum en billijke vergoeding).

Transitievergoeding: vanaf indiensttreding recht op
Nu hebben werknemers pas recht op een Transitievergoeding als ze langer dan 2 jaar in dienst zijn. Vanaf 1 januari 2020 krijgen werknemers al vanaf het eerste begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. De berekeningswijze verandert niet.

Flexrecht

Verruiming ketenregeling: 3 contracten in 3 jaar (ipv 3 in 2 jaar)
De maximale periode waarbinnen contracten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten wordt verruimd van twee naar drie jaar. Het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft drie.  

Oproepovereenkomst: 4 dagen termijn
Als sprake is van een oproepovereenkomst, dan geldt het volgende.

  • De werkgever moet de werknemer ten minste vier dagen van tevoren oproepen.   
  • Als een eenmaal gedane oproep binnen vier dagen weer wordt ingetrokken, dan behoudt de oproepkracht zijn recht op loon over de periode waarvoor hij was opgeroepen.
  • "Steeds als de oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd," moet de werkgever de werknemer een schriftelijk of elektronisch aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen voor het aantal uur dat hij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt.  

Proeftijd: er verandert niets!

WW-premiedifferentiatie
Een lagere premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en een hogere premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Op de loonstrook moet aard contract worden vermeld.

Inwerkingtreding
Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen op het terrein van het flex- en ontslagrecht is 1 januari 2020.  

Deze samenvatting is verre van compleet maar geeft wel de belangrijkste wijzigingen weer. Voor een uitgebreidere toelichting mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Advocatenkantoor Van Rossum Guyon

Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam

T 020 320 50 54
E florence@vrglaw.com