Florence van Rossum is sterk betrokken bij haar cliënten. Zij neemt de tijd om uw bedrijf, de mensen en de bedrijfscultuur te leren kennen. Dit levert een herkenbare meerwaarde op in de advisering en resulteert veelal in een jarenlange, goede samenwerking. Florence van Rossum is meer dan 25 jaar advocaat en haar kantoor bestaat in 2014 precies 20 jaar.

Waar nodig betrekt Florence van Rossum specialisten uit haar netwerk, de 'business partners'. Van Rossum Guyon staat er voor in dat ook hun aanpak van zaken altijd concreet, pragmatisch en flexibel is. Wij reageren zeer snel. U krijgt altijd dezelfde dag een reactie telefonisch dan wel per email. Niets zo erg als een adviseur die niet snel reageert!

Door de samenwerking met deze business partners - ook internationaal - worden de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening gewaarborgd.

Florence van Rossum heeft de ervaring en het niveau van een partner bij een internationaal kantoor maar zal altijd persoonlijk uw belangen behartigen. Zij staat er borg voor dat u, via haar, ook door andere specialisten op dezelfde hoogwaardige en pragmatische manier wordt geadviseerd.

Van Rossum Guyon kan u middels haar business partners (zie advocaten netwerk) ook helpen bij advies over:

 

Pensioenen

Sociaal verzekeringsrecht

Intellectuele Eigendom

Bancaire zaken

Vennootschapsrecht

Oprichting BV

Statuten

Stichting