Dit stelt het Hof Den Bosch (uitspraak 7 juni 2016). Dat klinkt logisch, maar in de praktijk pakt het wel eens anders uit.

Wat was er gebeurd? Werkneemster, administratief medewerker, is (na 12 jaar dienstverband) uit dienst maar wordt gevraagd in een vakantie in te vallen. In die periode verduistert ze voor maar liefst ruim € 60.000,= van de werkgever. Dit wordt ontdekt na terugkeer van de persoon die zij heeft vervangen. De werkgever doet uiteraard aangifte.

Bij de politie wordt ze verhoord en geeft ze toe geld te hebben verduisterd en door middel van valse boekingen die te hebben kunnen doen. De rechtbank veroordeelt haar (in een civiele procedure) tot vergoeding van het verduisterde geld. In hoger beroep voert zij aan dat de processen verbaal van de verhoren bij de politie niet als wettig bewijsmiddel mogen worden gebruikt omdat zij niet werd bijgestaan door een advocaat. Het Hof veegt dit van tafel. Ook voert de werkneemster aan dat de werkgever zélf ook boter op zijn hoofd heeft omdat deze een dubbele boekhouding voerde in verband met een ‘zwarte geldstroom’…Zij vindt het daarom redelijk dat een deel van het risico voor rekening van de werkgever komt.

 

Inderdaad is er nogal wat jurisprudentie waarbij rechters menen dat een werkgever die onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om verduistering te voorkómen, voor een deel zelf aansprakelijk moet worden gehouden voor de schade die hij heeft geleden.

Niet in dit geval. Het Hof meent dat de werkgever hier niet ernstig verwijtbaar tekort is geschoten en vooral dat de (ex) werkgever mocht uitgaan van de integriteit van de (ex) werkneemster. Zij moet alles terug betalen. 

Niettemin is het (dringende) advies aan werkgevers: zorg ervoor dat het beheer van kasgelden en de boekhouding goed beveiligd is en er duidelijke protocollen zijn waar de werknemers zich aan moeten houden

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:2302